top of page

Strategiutvikling

Fremdrift skapes ved at alle drar i samme retning, men hvilken retning skal man dra i?

En klart definert strategi er med på å synliggjøre veien videre for ledelsen og alle de ansatte. Uten en klart definert strategi kan selskapet svært ofte vingle og veien mot målet være veldig lang.

 

Ved utvikling av en strategi er noen av hovedpunktene

  • Hva er vårt felles mål?

  • Bli nummer en eller to i bransjen - hvilken markedsandel?

  • Hva er viktig for vår bedrift - tre ting vi skal være best på

  • Vi ønsker å bli husket blant kundene som...

bottom of page