top of page

Ledelsesutvikling

En god forretningsstrategi er meget viktig!

Denne skal være en ledesnor og fortelle hva som er virksomhetens målsetninger og strategier. Må være langsiktig, minimum tre til fem år. Siden konkurransesituasjonen i dagens marked er meget utfordrende, bør man også forsøke å legge alternative scenarier inn i utviklingsoppgaven. Strategi kan også legges for hvordan bedriften skal oppleves som «den bedriften» som virkelig har kompetanse for sitt segment. Dette gir en større fokus på andre ting enn bare pris.

En visjon forteller hvor vi ønsker å gå

En Visjon trenger ikke være helt konkret, men et langsiktig mål. Den kan være nær en drøm om fremtiden. Skal gi kollegaer et inntrykk om muligheter på lang sikt. (best i Norden på dette fagområde

En konkret målsetning å jobbe mot

Målsetninger skal være mer konkrete, relevant for bedriften. Som oms mål, markedsandeler etc.

Eksempler på konkrete målsetninger

  • Opplevd best på ..osv.

  • Antall nye kunder pr. år

Hva ønsker du av dine kollegaer?

Personalpolitikk handler blant annet om hvilke krav kan vi stille de ansatte for at de skal være med på laget. Hvilke forventninger vil de ha til bedriften i forhold til de krav bedriften stiller. Osv.

Hvordan skape et «Winning Team»

For suksess må man få alle kollegaer til å delta, dette kan være på tvers av avdelinger hvor alle bidrar, men kanskje på forskjellige måter. Alle må også føle at de tar del i felles oppgang og utfordringer. Dette om det er salg eller back-office funksjoner. Da blir alle sultne, dyktigere og interessert i å nå felles suksess, som et team. Felles mål, kanskje en felles resultatlønn el.

Å være firmaets ansikt utad

Her er politikk viktig. Her kan man trekke inn mange ting som, bygning, biler, bekledning, kundekontakt etc. et stort og viktig område.

bottom of page